Контакт

Медицински център Марица

ЕИК: 202875885
Управител: д-р Наталия Терзиева

Адрес:

гр. Пловдив, ул. “Плевен” № 13;

Тeлефон: 032 64 9933; 0888 320 816;

E-mail: mcmaritsa@gmail.com

ФОРМА ЗА СЪОБЩЕНИЯ: